Om oss

Idiom bildades 1991, under namnet SPRÅKSERVICE, av Jan Felten, som vid starten arbetade själv i företaget. 1999 flyttade vi in i egna, nybyggda lokaler i Kinna, bara några mil från Göteborg, Borås och Varberg. Sommaren 2007 bytte vi namn till Idiom AB.

Professionella översättare

Alla de översättare vi samarbetar med är professionella och översätter enbart till modersmålet. Detta är ett måste för att kunna hålla kvaliteten på översättningarna på den nivå vi och våra kunder kräver. Dessutom har översättarna oftast sina specialområden.

Sextiotal språk

Vi arbetar till och från ett sextiotal språk, huvudsakligen inom teknik, ekonomi och juridik, men vi hanterar givetvis även andra typer av texter.