Idiom översättningsbyrå

Idiom är en översättningsbyrå som arbetar mot industrin. Vi arbetar till och från ett sextiotal språk, huvudsakligen inom teknik, ekonomi och juridik, men vi hanterar givetvis även andra typer av texter. Vi samarbetar med översättare över hela världen och hanterar tack vare detta översättningar till och från ganska många språk.

Professionella översättare

Alla de översättare vi samarbetar med är professionella och översätter enbart till modersmålet. Detta är ett måste för att kunna hålla kvaliteten på översättningarna på den nivå vi och våra kunder kräver. Dessutom har översättarna oftast sina specialområden.

Konsekvent terminologi

Vid återkommande arbete är det viktigt att ha en konsekvent terminologi. Vi använder därför alltid samma översättare varje gång dessa kunder ger oss ett nytt översättningsuppdrag.

 

 

 

Översättning

Vi ser helt enkelt till att din text blir översatt till det eller de språk du vill ha det på, men också att den anpassas lingvistiskt till målgruppen. Den översatta texten levereras på det sätt du själv bestämmer.

Hör av dig, vi ser fram emot att inleda ett samarbete