0320-12670 info[at]idiom.se

Välkommen till Idiom AB,
översättningsbyrån med de stora visionerna.

Vi har specialkompetens inom teknik och sjöfart, men arbetar också mycket med kontrakt och annan juridik.

Bland våra kunder finns några stora multinationella företag, som vi nu samarbetat med under flera år. För dessa företag gör vi översättningar från ett upp till ibland flera tiotals olika språk.

Vi samarbetar med översättare över hela världen och hanterar tack vare detta översättningar till och från ganska många språk.

Vid återkommande arbete är det viktigt att ha en konsekvent terminologi. Vi använder därför alltid samma översättare varje gång dessa kunder ger oss ett nytt översättningsuppdrag.

Alla de översättare vi samarbetar med är professionella och översätter enbart till modersmålet. Detta är ett måste för att kunna hålla kvaliteten på översättningarna på den nivå vi och våra kunder kräver. Dessutom har översättarna oftast sina specialområden.

Hör av dig, vi ser fram emot att inleda ett samarbete med dig!